Doğalgaz, Elektrik ve Su Tüketimleri

Not: Son 3 (üç) yıla ait verilerdir.