KURUL KARARI

Karar No: 7555-33                                                                           

Karar Tarihi: 21/12/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2017 tarihli toplantısında;

ED-OSB/1344-4/972 lisans numaralı Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi’nin;

-14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2018 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

TT  (Kr/kWh) : 1,1699

olarak onaylanmasına, karar verilmiştir.