KURUL KARARI

            Tarifeler Dairesi Başkanlığının 28.12.2015 tarihli ve 32841861.100.47482 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi  çerçevesinde; Bilecik 2. OSB Tüzel Kişiliğinin;

-Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2016 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin;

TT  (Kr/kWh) : 1,247

ÇT (Kr/kWh) :  1,053

Güç Bedeli (Kr/kW/Ay)  : 7,813

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)   :  15,625

olarak onaylanmasına, karar verilmiştir.