yan resimler-1

yan resimler-2

Bölgemiz hakkında genel bilgiler

Bilecik İl Özel İdaresinin %100 katılımcı/kurucu ortaklığı ile İlimizde sanayinin gelişmesi ve kalkınmanın sağlanması amacıyla İl Genel Meclisinin 17.06.1993 tarih ve 1993/ 33 nolu kararı ile 1994 yılı yatırım programına alınarak (Merkez) Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.    

Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi; 412 Hektar büyüklüğünde olup, sanayi parsellerinin toplam alanı 2.298.696,22 m²’dir. Sanayi parsellerinin 2.001.249,03 m²’si sanayicilere tahsis edilmiştir. Bölgemizde toplamda 105 adet sanayi parseli olup, arsa tahsisi yapılan 51 parselin 32’sinde üretime geçilmiş, 5’i kapalı, 6’sı da inşaat halinde, 8’i proje aşamasında, 7’si ortak alan ve 54’ü tahsise hazır boş parsel bulunmaktadır. Üretime geçen firmalarda 2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 3.062 işçi istihdam edilmektedir.

Revizyon imar planı çalışmaları 01.04.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü makamının kararı ile onaylanmıştır.

Bölgemizde tahsise hazır sanayi parsellerinde 2023 yılı için arsa bedeli m² fiyatının 750,00 TL ve geriye dönük alt yapı katılım payı m² fiyatının 750,00 TL (peşin ve vadeli seçeneklerin ikisinde de aynı tutar geçerli olmak üzere) toplam arsa m² fiyatının peşin 1.500,00 TL, on iki (12) ay vadeli 1.750,00 TL (%50’si peşin, %50’si taksitle), yirmi dört (24) ay vadeli ise 2.000,00 TL (%50’si peşin, %50’si taksitle) olarak uygulanmaktadır.

ÇEVRE YOLLARI

Çevre yolları yapım çalışmaları devam etmekte olup, günümüz itibariyle yaklaşık 18,00 km’lik kısmı tamamlanmıştır. Yaklaşık 18,00 km. uzunluğundaki iç ve çevre yollarının; 1,00 km.’si stabilize olarak açılmış, 13,00 km’si kilitli parke taşı ile döşenmiş, 2 km.’lik kısmı ise sıcak asfalttır.

ELEKTRİK

154 KVA’lık Paşalar-Tunçbilek hattından enerji, bölgemiz içerisinde yer alan BİLORSA-TEDAŞ trafo merkezine gelmekte olup; 154/34,5 KV’lık trafodan çift fider ile temin edilmekte ve Bölgemizdeki sanayicilerin yıllık ihtiyacı olan 120 milyon kwh enerji (elektrik) 7/24 saat kesintisiz sağlanmaktadır. 

Bölgesindeki sanayicilerin daha ucuza elektrik kullanımını sağlamayı nihai ve yegane bir amaç haline getiren Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) 28/04/2011 tarih ve ED-OSB/3191-3/1919 nolu OSB Dağıtım Lisansı alınarak, son tedarikçi Aksa Elektrik Satış A.Ş.' nden enerji alımı yapılmaktadır.

DOĞALGAZ

BOTAŞ tarafından; Bolu, Bilecik Bozüyük doğalgaz dağıtım hattı 2001 yılında ihale edilmiştir. Bilecik II.OSB BOTAŞ’ ın ana hattı yapılırken Bölge içerisindeki doğalgaz dağıtımını sağlayacak olan dağıtım hatlarını kendi öz kaynakları ile yaptırarak Bölge içerisindeki sanayicilere doğalgaz kullanma imkanı sağlanmıştır. 2012 yılı itibariyle mevcutta bulunan 6.000 Sm³/h kapasiteli RMS/B tipi doğalgaz istasyonu kurulu güç taleplerini karşılama konusunda yetersiz kaldığından 36.000 Sm³/h lik MS/B tipi doğalgaz istasyonu Bölgemizce yaptırılmıştır. 2015 yılında Bölgenin iç ring hatları oluşturularak sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur.

İÇME VE KULLANMA SUYU

Bölgemizde aylık yaklaşık ortalama 110.000 m³/ay yakın su tüketimi olmaktadır. Fabrikalarda kullanılan kullanma suyu I.Organize Sanayi Bölgesinden (85.000 m³/ay) alınmakta olup, ayrıca İl Özel İdaresine ait Pelitözü göletinden (25.000 m³/ay) cazibeli olarak kullanma suyu temin edilmektedir.

Bölgenin içme - kullanma suyu ihtiyacının karşılanması ve dışa bağımlığın tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 2010 yılında İller Bankası tarafından etüt ve proje çalışmaları yaptırılmış, Bölgemize 3 km. uzaklıkta ki Karasu Mevkii 353 ada 9 parsel nolu alanda açılan iki (2) su sondaj kuyusundan 50 lt/sn su temin edilmiştir. Ekonomik olarak maliyetinin yüksek olması sebebiyle bugüne dek herhangi bir somut adım atılamamış, ancak Bilecik 1.Organize Sanayi Bölgesi’nin uzun yıllardan beri bitmeyen su hattı yenileme çalışmaları, ekonomik ömrünü yitirmiş su hatlarından su basılma miktarını sürekli düşürmesi ve her yıl yenilenen birim fiyattaki artışlar nedeniyle Bölgemiz firmaları sürekli mağduriyet yaşamış ve söz konusu projenin faaliyete geçirilmesi tekrar gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda; 06.08.2021 tarih ve 2021/65 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kuyu inkişafı, kuyu tecrübesi, içme suyu analiz testleri, kuyu başı betonlaması ve saha temizliği çalışmaları yaptırılmış olup, 21.04.2022 tarih ve 2022/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile uygulama projeleri günümüz şartlarına göre İller Bankasının kontrolünde güncellenmiştir.

ATIKSU DEŞARJ HATLARI VE ARITMA TESİSİ

Çevre ve Orman Bakanlığının 2005-3 sayılı Genelgesi ve 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Bilecik II.Organize Sanayi Bölgemize ortak Atık su arıtma tesisi yapım işi 2011 yılı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın destek projesi kapsamında üst limit 500.000 TL destek tutarlı projenin kabulü ile çalışmalara başlanılmış ve 1. etap 1.000 m³ lük Arıtma tesisimizin yapım çalışmaları 2012 yılı içerisinde yapımı tamamlanarak, 2013 Mayıs Ayı içerisinde sanayicilerimizin bir kısmına hizmet vermeye başlanmıştır.

2014 yılında yine Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın hibe destek programı kapsamında hazırlanan 2.500.000 TL tutarındaki 2. etap 1.000 m³ lük arıtma tesisi ile yağmur suyu ve kanalizasyon hattı projelerimiz hazırlanarak sunulmuş ve projemiz kabul edilerek 1.247.000 TL BEBKA tarafından destek sağlanmış, 2015 yılı içerisinde tamamlanarak toplam 2.000 m³ lük atıksu arıtma tesisi sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur.        

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi günlük yaklaşık 500 m3/gün olarak kuru dereye deşarjı sağlanmaktadır. Tesiste; bir (1) tesis sorumlusu (çevre mühendisi), bir (1) teknik sorumlu, iki (2) elektrik teknikeri/teknisyeni, iki (2) makine teknikeri/teknisyeni ve bir (1) çevre teknikeri/teknisyeni ile görev yürütmektedir.