KURUL KARARI

Karar No: 9709-34                                                                           

Karar Tarihi: 19/11/2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/11/2020 tarihli toplantısında;

ED-OSB/1344-4/972 lisans numaralı Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi’nin;

-14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2021 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

Tüketiciler İçin Dağıtım Bedeli;

TT  (Kr/kWh)                          : 4,3520

ÇT  (Kr/kWh)                          : 4,2570

Güç Bedeli (Kr/kW/Ay)          : 312,500

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay) : 625,0000

olarak onaylanmasına, karar verilmiştir.