KURUL KARARI

Karar No: 10659-33                                                                    

Karar Tarihi: 28/11/2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/12/2021 tarihli toplantısında;

ED-OSB/1344-4/972 lisans numaralı Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi’nin;

-14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2022 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

TT  (Kr/kWh) : 6,8379

olarak onaylanmasına, karar verilmiştir.