Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi sanayi parselleri içerisinden BOTAŞ’ın doğalgaz boru hatları geçmesi, parsel içi yol güzergah değişiklikleri, atık su arıtma tesisi ve katı atık alanı yer değişikliklerinden dolayı İmar planlarında revizyon imar planı tadilatı yapılmıştır.

Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesine ait 20+4 paftadan ibaret 1/5000 – 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. Maddesi uyarınca 20.02.2015 tarih ve 1433 sayılı Genel Müdürlük Makamının kararıyla onaylanmıştır.

​İl Özel İdaresinin %100 katılımcı ortaklığı ile İlimizde sanayinin gelişmesi ve kalkınmanın sağlanması amacıyla İl Genel Meclisinin 17.06.1993 tarih ve 1993/33 nolu kararı ile 1994 yılı yatırım programına alınarak (Merkez) Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.​ Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi 412 Hektar büyüklüğünde olup, sanayi parsellerinin toplam alanı 2.360.997 m²’dir. Sanayi parsellerinin 1.909.695 m²’si sanayicilere tahsis edilmiştir. Bölgemizde 88 adet sanayi parselinden arsa tahsisi yapılan 47 parselden 21’İnde üretime geçilmiş olup, 4’si kapalı 12’si de inşaat ve 10’u proje, 37’si boş parsel safhasındadır. Üretime geçen firmalarda 2018 yılı sonu itibariyle 2.463 işçi istihdam edilmektedir.