KANUN & YÖNETMELİKLER

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN

4646 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

167 SAYILI YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

6948 SAYILI SANAYİ SİCİLİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK