KURUL KARARI

Karar No: 8959-34                                                                           

Karar Tarihi: 28/11/2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 tarihli toplantısında;

ED-OSB/1344-4/972 lisans numaralı Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi’nin;

-14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2020 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

TT  (Kr/kWh) : 2,5000

olarak onaylanmasına, karar verilmiştir.