Çevre ve Orman Bakanlığının 2005-3 sayılı Genelgesi ve 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Bilecik 2.Organize Sanayi Bölgemize ortak Atık su arıtma tesisi yapım işi 2011 yılı BEBKA destek projesi kapsamında üst limit 500.000 TL destek tutarı ile 1. etap 1.000 m³ lük Arıtma tesisimizin yapım çalışmaları 2012 yılı içerisinde yapımı tamamlanarak, 2013 Mayıs Ayı içerisinde sanayicilerimizin bir kısmına hizmet vermeye başlanmıştır.

2014 BEBKA hibe destek programı kapsamında 1.242.684,65 TL. destek tutarı ile 2. etap 1.000 m³ lük Atıksu Arıtma Tesisi ile kanalizasyon hattı ve yağmur suyu taşıma hattı projelerimiz uygun bulunmuş olup, bu kapsamda ihalesi yapılarak 13.04.2015 tamamlanmış ve sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu proje kapsamında karasu deresinin çevre ve sağlık açısından taşıdığı risklerin minimize edilmesine katkıda bulunmak amaçlanmakta ve yeni planlanan tesis ile yüksek su kullanımına sahip firmalara geri dönüşümü sağlanarak maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunulacak hem de proseslerinde kullanılan su miktarlarında düşüş meydana gelerek daha az su kullanılması sağlanacak olup, su kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanacaktır.