KURUL KARARI

Karar No: 6836-31                                                                                                   

Karar Tarihi: 29/12/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2016 tarihli toplantısında;

ED-OSB/1344-4/972 lisans numaralı Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi’nin;

-14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2017 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin;

TT  (Kr/kWh) : 1,1129

olarak onaylanmasına, karar verilmiştir.